آرمیچر 1331.1321.1361.1351.

۱۸ اسفند ۹۰

انواع آرمیچر و بالشتک